Rangaistuksen tuomitseminen tai syytteen nostaminen vanhentuneesta rikoksesta

Syyteoikeudeltaan vanhentuneesta rikoksesta ei voi tuomita rangaistusta tai nostaa syytettä. Tuomioistuin ei siis voi tutkia tällaista rikosta.

Syyteoikeus vanhentuu, jos syytettä ei nosteta rikoslaissa asetetussa määräajassa. Syyteoikeuden vanhentumisaika alkaa kulua rikoksen tekopäivästä. Vanhentumisaika riippuu säädetystä rangaistusasteikosta. 

Vanhentumisaika katkeaa, jos syytettävälle annetaan laillisesti haaste tiedoksi tai häntä vastaan tehdään rangaistusvaatimus silloin, kun hän on henkilökohtaisesti läsnä oikeudenkäynnissä.

Tietyille rikoksille on säädetty erityisiä vanhentumisaikoja. Tällaisia rikoksia ovat esimerkiksi virkarikokset, tietyt ympäristörikokset ja alle 18-vuotiaisiin kohdistuneet seksuaalirikokset. Syyteoikeus ei vanhene, jos rikoksen ankarin mahdollinen rangaistus on elinkautinen vankeus.

Rangaistuksen tuomitseminen tai vaatiminen vanhentuneesta rikoksesta heikentää luottamusta lainkäyttötoiminnan asianmukaisuuteen ja vaarantaa merkittävästi vastaajan oikeusturvaa.