Hyppää sisältöön

Rangaistuksen tuomitseminen vanhentuneesta teosta

Diaarinumero: OKV/35/30/2015
Antopäivä: 27.8.2017
Ratkaisija: apulaisoikeuskanslerin sijainen
Kohde: yleinen tuomioistuin
Toimenpide: huomautus

Apulaisoikeuskanslerin sijainen antoi käräjätuomarille huomautuksen lainvastaisesta menettelystä rangaistukseen tuomitsemisessa. Lainvastainen menettely kävi ilmi oikeuskanslerin suorittamassa tuomioistuimien rikostuomioiden tarkastuksessa. Vastaaja oli tapauksessa tuomittu muiden hänelle syyksi luettujen tekojen ohella kulkuneuvon kuljettamisesta oikeudetta, jonka syyteoikeus oli vanhentunut.

Oikeuskanslerin tekemän hakemuksen myötä korkein oikeus purki kyseisen tuomion ja hylkäsi syytteen vanhentuneen syytekohdan osalta. Korkein oikeus palautti jutun käräjäoikeuteen yhteisen rangaistuksen uudelleen määräämistä varten.

Käräjätuomarin tekemällä virheellä ei ollut vastaajan kannalta haitallisia täytäntöönpanoseurauksia. Virhe oli kuitenkin omiaan heikentämään luottamusta lainkäyttötoiminnan asianmukaisuuteen ja virhe tapahtui tuomarin tehtävien ydinalueella, joten virhettä oli sinällään pidettävä luonteeltaan vakavana.