Hyppää sisältöön

Käräjätuomareille huomautukset tuomioissa olleiden virheiden vuoksi

Diaarinumero: OKV/36/30/2017 OKV/19/30/2017 OKV/23/30/2018
Antopäivä: 22.8.2018
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: yleinen tuomioistuin
Toimenpide: huomautus

Apulaisoikeuskansleri antoi kolmelle käräjätuomarille huomautukset virheellisestä menettelystä rangaistukseen tuomitsemisessa. Kaksi tuomaria oli tuominnut rangaistuksen vanhentuneista teoista, ja yksi tuomari oli tuominnut vastaajan rikoslaissa säädettyä lyhyempään vankeusrangaistukseen. Tuomioissa olleet virheet tulivat ilmi oikeuskanslerin tuomioistuimiin kohdistaman laillisuusvalvonnan nojalla toimitetussa tarkastuksessa.

Kahdessa ensimmäisessä tapauksessa vastaajat oli muiden heille syyksi luettujen tekojen ohella tuomittu teoista, joiden syyteoikeus oli vanhentunut. Rikoslain mukaan syyteoikeus vanhentuu kahdessa vuodessa, jos ankarin rangaistus on sakkoa tai enintään vuosi vankeutta. Ensimmäisessä tapauksessa korkein oikeus purki käräjätuomarin hakemuksesta käräjäoikeuden tuomion vanhentuneiden tekojen osalta, hylkäsi syytteen niiltä osin vanhentuneena ja palautti asian käräjäoikeuteen yhteisen rangaistuksen uudelleen määräämistä varten. Toisessa tapauksessa korkein oikeus purki apulaisoikeuskanslerin sijaisen hakemuksesta käräjäoikeuden tuomion vanhentuneen teon osalta, hylkäsi syytteen siltä osin vanhentuneena ja alensi ehdollista vankeusrangaistusta kymmenellä päivällä.

Kolmannessa tapauksessa vastaajalle oli tuomittu 10 päivän mittainen vankeusrangaistus, vaikka rikoslain mukaan vankeusrangaistuksen vähimmäispituus on 14 päivää.

Käräjätuomarit myönsivät olleensa huolimattomia ja menetelleensä virheellisesti.