Klagomål

Man kan anföra ett klagomål hos justitiekanslern om man misstänker att en myndighet, tjänsteman eller någon annan som sköter ett offentligt uppdrag har handlat lagstridigt eller försummat sina skyldigheter. Vem som helst kan anföra ett klagomål.