Hoppa till innehåll

Omständigheterna för den som ansöker om utkomststöd bör utredas tillräckligt

Diarienummer: OKV/132/1/2017
Givet: 1.5.2017
Beslutsfattare: biträdande justitiekanslerns ställföreträdare
Föremål för ärendet: socialvård och socialförsäkring
Åtgärd: uppfattning

Biträdande justitiekanslerns ställföreträdare fäste FPA:s uppmärksamhet vid skyldigheten att enligt god förvaltningssed utreda ett ärende tillräckligt och på behörigt sätt innan beslut fattas.

En klients ansökan om utkomststöd hade avslagits på grund av ett ringa inkomstöverskott. Varken betalningsförbindelse på de företedda receptmedicinerna hade beviljats eller rimliga utgifter för användning av hushållselektricitet godkänts i sin helhet såsom utgift. Efter att klienten tagit kontakt med FPA beviljades hans familj en betalningsförbindelse för alla företedda läkemedel och elkostnaderna i sin helhet godkändes. FPA har i sin utredning beklagat att saken inte genast hade blivit tillräckligt utredd.