Hyppää sisältöön

Toimeentulotukea hakevan asiakkaan olosuhteet on selvitettävä riittävästi

Diaarinumero: OKV/132/1/2017
Antopäivä: 1.5.2017
Ratkaisija: apulaisoikeuskanslerin sijainen
Kohde: sosiaalihuolto ja -vakuutus
Toimenpide: käsitys

Apulaisoikeuskanslerin sijainen kiinnitti Kelan huomiota hyvän hallinnon mukaiseen velvollisuuteen ennen ratkaisun tekemistä selvittää asia asianmukaisesti ja riittävästi.

Henkilön toimeentulotukihakemus oli hylätty vähäisen tuloylijäämän perusteella. Hänen esittämiinsä lääkeresepteihin ei ollut myönnetty maksusitoumusta eikä kohtuullisia taloussähkökuluja ollut hyväksytty kokonaisuudessaan menoksi. Henkilön otettua Kelaan yhteyttä maksusitoumus myönnettiin kaikkiin lääkkeisiin ja sähkömenot hyväksyttiin kokonaisuudessaan menoksi. Kela pahoitteli selvityksessään, ettei asiaa ollut heti riittävästi selvitetty.