Hoppa till innehåll

Migrationsverkets behandlingstid i ett asylärende

Diarienummer: OKV/2129/10/2020
Givet: 10.12.2021
Beslutsfattare: biträdande justitiekansler
Föremål för ärendet: utlänningsärenden
Åtgärd: uppfattning

Biträdande justitiekanslern fästade Migrationsverkets uppmärksamhet vid vikten av kontinuerlig uppföljning av behandlingstiderna. Migrationsverket hade inte behandlat sökandens asylärende utan ogrundat dröjsmål. Behandlingen hade tagit ett år och sju månader efter det att förvaltningsdomstolen delvis återförvisat ärendet till Migrationsverket för ny behandling.

Biträdande justitiekanslern beaktade vid prövningen av påföljden de åtgärder som redan vidtagits vid Migrationsverket för att säkerställa att s.k. oprioriterade ansökningar nuförtiden behandlas snabbare. Beslutet sändes för kännedom till inrikesministeriet.