Hyppää sisältöön

Turvapaikka-asian käsittelyn viipyminen

Diaarinumero: OKV/2129/10/2020
Antopäivä: 10.12.2021
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: ulkomaalaisasiat
Toimenpide: käsitys

Apulaisoikeuskansleri kiinnitti Maahanmuuttoviraston huomiota turvapaikkahakemusten käsittelyaikojen jatkuvan seurannan tärkeyteen. Maahanmuuttovirasto ei ollut käsitellyt hakijan turvapaikka-asiaa ilman aiheetonta viivytystä. Käsittely oli kestänyt vuoden ja seitsemän kuukautta sen jälkeen, kun hallinto-oikeus oli palauttanut asian Maahanmuuttovirastolle osittain uudelleen käsiteltäväksi.

Apulaisoikeuskansleri otti seuraamusta harkitessaan huomioon Maahanmuuttovirastossa jo tehdyt toimenpiteet sen varmistamiseksi, että ns. priorisoimattomat hakemukset käsitellään nykyään nopeammin. Päätös lähetettiin tiedoksi sisäministeriölle.