Hoppa till innehåll

Längden av prövotiden för villkorligt fängelsestraff

Diarienummer: OKV/516/30/2020
Givet: 14.7.2021
Beslutsfattare: biträdande justitiekansler
Föremål för ärendet: allmänna domstolar
Åtgärd: anmärkning

Biträdande justitiekanslern gav tingsdomaren en i 6 § 1 mom. i lagen om justitiekanslern i statsrådet avsedd anmärkning för framtiden på grund av ett fel i domslutet och fäste tingsdomarens uppmärksamhet vid det korrekta förfarandet för rättande av dom.

Tingsdomaren hade meddelat för ett villkorligt fängelsestraff en prövotid som gått ut två dagar efter att domen givits. Enligt lagen är prövotiden minst ett år och högst tre år. Trots att felet till sin natur var tekniskt har följden dock varit allvarlig, emedan prövotiden för det villkorliga fängelsestraffet har med anledning av felet de facto förblivit obefintlig.