Hyppää sisältöön

Ehdollisen vankeusrangaistuksen koeajan pituus

Diaarinumero: OKV/516/30/2020
Antopäivä: 14.7.2021
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: yleinen tuomioistuin
Toimenpide: huomautus

Apulaisoikeuskansleri antoi käräjätuomarille valtioneuvoston oikeuskanslerista annetun lain 6 §:n 1 momentin mukaisen huomautuksen vastaisen varalle tuomiolauselmassa olleesta virheestä ja kiinnitti myös käräjätuomarin huomiota tuomion asianmukaista oikaisemista koskevaan menettelyyn.

Käräjätuomari oli määrännyt ehdollisen vankeusrangaistuksen koeajan päättymään kaksi päivää tuomion antamisen jälkeen. Lain mukaan koeaika on vähintään vuosi ja enintään kolme vuotta. Vaikka virhe oli luonteeltaan tekninen, oli sen seuraus kuitenkin vakava, koska ehdollisen vankeusrangaistuksen koeaika jäi virheen seurauksena tosiasiallisesti olemattomaksi.