Hoppa till innehåll

Ålands landskapsregerings förfarande i anslutning till tjänsteutnämning

Diarienummer: OKV/525/10/2020
Datum: 26.4.2021
Beslutsfattare: biträdande justitiekansler
Föremål för ärendet: övriga myndigheter och andra som sköter offentliga uppgifter
Åtgärd: uppfattning

Biträdande justitiekanslern fäste Ålands landskapsregerings uppmärksamhet på hans uppfattning om förfarandet vid en tjänsteutnämning. Han ansåg att motiveringarna hade antecknats ofullständigt i rekryteringspromemorian. Det hade inte antecknats varför vissa sökande hade valts ut som så kallade toppkandidater och blivit kallade till intervju. En meritjämförelse hade gjorts endast mellan de sökande som kallats till intervju. De som inte kallades till intervju hade därför inte möjlighet att bekanta sig med orsakerna till urvalsbeslutet. I promemorian hade även angående vissa sökanden framförts uppgifter som inte hade någon betydelse för framgångsrikt skötande av tjänsten.