Hyppää sisältöön

Ahvenanmaan maakunnan hallituksen menettely virkanimitysasiassa

Diaarinumero: OKV/525/10/2020
Antopäivä: 26.4.2021
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: muu viranomainen tai julkista tehtävää hoitava
Toimenpide: käsitys

Apulaisoikeuskansleri kiinnitti Ahvenanmaan maakunnan hallituksen huomiota näkemykseensä menettelystä virkanimitysasiassa. Ratkaisun mukaan nimitysmuistioon oli kirjattu puutteellisesti valinnan perustelut. Muistiosta ei ilmennyt, miksi tietyt viranhakijat oli valittu niin kutsutuiksi kärkihakijoiksi ja kutsuttu haastatteluun. Ansiovertailu oli tehty vain niiden hakijoiden välillä, jotka oli kutsuttu haastatteluun. Muilla hakijoilla ei näin ollen ollut mahdollisuutta tutustua valintaperusteihin omalta osaltaan. Nimitysmuistiossa oli ilmoitettu joistakin hakijoista myös sellaisia tietoja, joilla ei ollut merkitystä viran menestyksellisen hoitamisen kannalta.