Videons tillgänglighetsversioner

Videons tillgänglighetsversioner är på YouTube. YouTube använder kakor som laddas ner genom att klicka på länken. Läs mer om kakor på YouTube i Googles dataskyddsbeskrivning.

Textad version

Syntolkad version

Teckenspråksversion

Textmotsvarighet

Beskrivning: Videon heter ”Hur anför man ett klagomål hos justitiekanslern?”.

Beskrivning: Lugn och klar musik i bakgrunden. Mitt på bilden visas ett stort förstoringsglas, under vilket olika myndigheter går och arbetar.

Berättaren: Justitiekanslern i statsrådet övervakar lagenligheten i myndigheternas verksamhet.

Beskrivning: Till vänster dyker en medborgare upp och tittar på sin telefon. Från telefonen stiger en bubbla där det står ”0 nya meddelanden”. Medborgaren ser irriterad och fundersam ut. Förstoringsglaset stannar vid en myndighet. Myndigheten blir förvånad.

Berättaren: Du kan klaga hos justitiekanslern om du misstänker att en myndighet har handlat lagstridigt eller underlåtit att fullgöra sina skyldigheter.

Beskrivning: Medborgaren blir kvar på bilden, resten av illustrationen försvinner. I mitten av bilden visas en klagomålsblankett.  

Berättaren: Hur gör jag ett klagomål? 

Beskrivning: Runt blanketten visas en vy från justitiekanslerns webbplats. Medborgarens ansiktsuttryck lyser upp. 

Berättaren: Klagomålet ska göras skriftligen till exempel genom att fylla i den klagomålsblankett som finns på justitiekanslerns webbplats.

Beskrivning: Censurerad text visas på blanketten. En ram och en låsikon ritas runt blanketten. 

Berättaren: Du kan använda blanketten på ett säkert sätt också för att skicka känsliga uppgifter.

Beskrivning: Låset och ramen försvinner från bilden. Tre textrutor visas på blanketten.

Berättaren: Vad ska jag skriva i klagomålet? 

Beskrivning: På blanketten visas orden Vad, När och Varför. I textrutorna bredvid visas ett streck som representerar text. Bredvid medborgaren visas en bild av en kalender och en tankebubbla med texten ”Jag har inte fått något svar från myndigheten”. 

Berättaren: Berätta i klagomålet vad som har hänt och när och varför klagomålet är motiverat. 

Beskrivning: Röda rättecken visas bredvid ”vad”, ”när” och ”varför”.

Berättaren: Svara noggrant på frågorna på klagomålsblanketten.

Beskrivning: Blanketten rullar igen neråt och i klagomålet visas ikonerna för person, kuvert, telefon och bredvid dem linjer som representerar text. Dessutom visas en gemikon som ett tecken på bilagor. 

Berättaren: Skriv in dina kontaktuppgifter och bifoga de handlingar som hänför sig till klagomålet.

Beskrivning: Man återgår till bilden i början där den myndighet som klagomålet gäller syns under förstoringsglaset. 

Berättaren: Vad leder ett klagomål till?

Beskrivning: Bredvid myndigheten visas justitiekanslern som silhuett. Vid lagstridig verksamhet hytter kanslern med fingret, vid anmärkning sträcker kanslern ut ett pappersark mot myndigheten. För att rätta till felet räcker kanslern till myndigheten en bunt papper i vilken det syns en lista och rättecken. Vid åtal räcker figuren fram ett pappersark där det står åtal.  

Berättaren: Om det framkommer lagstridigheter i ärendet, kan justitiekanslern ge myndigheten anvisningar om lagenlig verksamhet, ge en anmärkning, lägga fram förslag om hur felet ska rättas till eller till och med väcka åtal. 

Beskrivning: Bredvid justitiekanslern texten ”ändring av beslut”. Ett kryss på texten. 

Berättaren: Justitiekanslern kan inte upphäva eller ändra ett myndighetsbeslut. 

Beskrivning: Illustrationen försvinner och ersätts med texten ”Ta del av anvisningarna om klagomål: justitiekanslern.fi” och justitiekanslerns logotyp i nederkanten.

Berättaren: Läs mer om anvisningarna om klagomål på justitiekanslerns webbplats på justitiekanslern.fi!