Hoppa till innehåll

Utlåtande: utkastet till Ålands självstyrelselag

Diarienummer: OKV/42/20/2017
Datum: 14.9.2017
Beslutsfattare: biträdande justitiekansler
Föremål för ärendet: statsrådet eller ministerierna
Åtgärd: utlåtande

Biträdande justitiekanslern gav ett utlåtande om förslaget till ny självstyrelselag för Åland. Han fokuserade i sitt utlåtande på de förslag till bestämmelser som är nya jämfört med den gällande självstyrelselagen, och dessutom på frågor som gäller förfarande och på motivens klarhet och konsekvens. Biträdande justitiekanslern tog fasta bl.a. på de förslag till bestämmelser som gäller tjänsteåtal mot en medlem av Ålands regering, fördelningen av lagstiftningsbehörigheten mellan riksdagen och lagtinget samt internationella förpliktelser.