Hoppa till innehåll

Tjänsteutnämningsärendet borde ha handlagt sakenligt

Diarienummer: OKV/825/1/2017
Givet: 7.9.2017
Beslutsfattare: biträdande justitiekansler
Föremål för ärendet: advokater eller offentliga rättsbiträden
Åtgärd: uppfattning

Biträdande justitiekanslern uppmärksamgjorde ett rättshjälps- och intressebevakningsdistrikt på skyldigheten att utforma annonser om lediganslagna tjänster noggrant så att faktorer som skall beaktas som meriterande har omnämnts korrekt. Han påpekade även att tjänstesökandes meriter måste jämföras i en utnämningspromemoria på ett tillräckligt tydligt och öppet sätt.

Rättshjälps- och intressebevakningsdistriktet hade ledigförklarat tjänster som ledande offentliga rättsbiträden vid tre rättshjälpsbyråer. Av förbiseende hade från en av platsannonserna uteblivit omnämnandet av att goda kunskaper i svenska skulle beaktas som en merit. Justitieministeriet medgav misstaget i sitt utlåtande men konstaterade att det inte hade påverkat slutresultatet av utnämningsbeslutet. Biträdande justitiekanslern godkände justitieministeriets utlåtande. Ytterligare var han av samma åsikt som justitieministeriet om att jämförelsen av sökandenas meriter i utnämningspromemorian hade varit tillräcklig, även om den kunde ha varit tydligare och öppnare.