Hoppa till innehåll

Statistiken för 2021 publicerad

Utgivningsdatum 2.3.2022 10.48 | Publicerad på svenska 11.3.2022 kl. 10.53
Pressmeddelande

Under 2021 inkom 2 304 klagomål till justitiekanslern i statsrådet och 2 373 klagomål avgjordes. År 2020 lämnades 2 844 klagomål in till justitiekanslersämbetet och 2 674 avgjordes. Förändringen i det årliga antalet inkomna klagomål förklaras delvis av att praxis för registrering i ärendehanteringssystemet har setts över.

Som en del av övervakningen av domstolar granskade justitiekanslersämbetet 3 930 straffdomar. På basis av granskningen togs 65 ärenden upp till undersökning. Som ett resultat av avgörandena gavs 22 anmärkningar och 37 uppfattningar.

Utöver klagomål inleddes även 744 ärenden med anknytning till övervakningen av den verksamhet som bedrivs av advokater, offentliga rättsbiträden och rättegångsbiträden med tillstånd.

Som ett led i övervakningen av statsrådet granskades 1 715 ärenden som behandlats vid statsrådets allmänna sammanträde och 415 ärenden som behandlats vid föredragning för republikens president.

Antalet ärenden som inleddes på eget initiativ 2021 var 18.

Ytterligare information:

Tuula Snabb, registrator, tfn 0295 162 532, [email protected]

Tuula Majuri, kanslichef, tfn 0295 162 522, [email protected]