Hyppää sisältöön

Tilastot vuodelta 2021 julkaistu

Julkaisuajankohta 2.3.2022 10.48
Tiedote

Vuonna 2021 valtioneuvoston oikeuskanslerille tehtiin 2304 kantelua, ja kanteluita ratkaistiin 2373. Vuonna 2020 oikeuskanslerinvirastoon tehtiin 2 844 kantelua ja ratkaistiin 2 674. Muutosta saapuneiden kantelujen vuotuisessa määrässä selittää osittain asianhallintajärjestelmän kirjaamiskäytäntöjen tarkistaminen.

Oikeuskanslerinvirastossa tarkastettiin osana tuomioistuinten valvontaa 3 930 rangaistustuomiota. Tarkastuksen perusteella otettiin tutkittavaksi 65 asiaa. Ratkaisuista aiheutuneina toimenpiteinä annettiin 22 huomautusta ja 37 käsitystä.

Asianajajien, julkisten oikeusavustajien ja luvan saaneiden oikeudenkäyntiavustajien toiminnan valvontaan liittyviä muita kuin kanteluasioita tuli vireille 744.

Valtioneuvoston valvontaan liittyen virastossa tarkastettiin 1 715 valtioneuvoston yleisistunnossa ja 415 tasavallan presidentin esittelyssä käsiteltyä asiaa.

Omia aloitteita tuli vuonna 2021 vireille 18.

Lisätietoja:

kirjaaja Tuula Snabb, puh 02951 62 532, [email protected]

kansliapäällikkö Tuula Majuri, puh. 02951 62522, [email protected]