Hoppa till innehåll

Språklagen bör efterföljas också på Twitter

Diarienummer: OKV/124/1/2017
Givet: 3.5.2017
Beslutsfattare: biträdande justitiekanslerns ställföreträdare
Föremål för ärendet: statsrådet eller ministerierna
Åtgärd: uppfattning

Biträdande justitiekanslerns ställföreträdare fäste justitieministeriets uppmärksamhet vid skyldigheten att svara på frågor på det språk de ställs.

En person hade på Twitter ställt en fråga till justitieministeriet på svenska, men ministeriet besvarade frågan på finska. Enligt justitieministeriets utredning hade i ministeriet skett ett mänskligt misstag och till personen som ställt frågan skickades samma dag ett svar också på svenska.

Enligt språklagen ska en tvåspråkig myndighet använda finska och svenska i all information som är riktad till medborgarna. Biträdande justitiekanslerns ställföreträdare konstaterade att skyldigheten gäller alla kommunikationsmedel som används för informationen, också Twitter.