Hoppa till innehåll

Skrivfel i domslut

Diarienummer: OKV/1684/30/2020
Givet: 23.4.2021
Beslutsfattare: biträdande justitiekanslerns ställföreträdare
Föremål för ärendet: allmänna domstolar
Åtgärd: uppfattning

Tingsdomaren uppmärksammades på vikten av omsorg och noggrannhet vid uppsättande av domslut. I domslutet hade på grund av skrivfel felaktigt antecknats att svaranden hade dömts för tre brott begångna som ung person trots att svaranden varit myndig vid gärningstidpunkten. Även bestämmelsen i strafflagen om lindrigare straffskala hade felaktigt antecknats i domslutet.