Hoppa till innehåll

Påförande av brottsofferavgift utan grund

Diarienummer: OKV/1986/30/2022
Givet: 27.9.2022
Beslutsfattare: biträdande justitiekanslerns ställföreträdare
Föremål för ärendet: allmänna domstolar
Åtgärd: uppfattning

Biträdande justitiekanslerns ställföreträdare fäste tingsdomarens uppmärksamhet vid att bestämmelserna om påförande av brottsofferavgift iakttas omsorgsfullt och noggrant.

Tingsdomaren hade påfört svaranden brottsofferavgift trots att svaranden dömts för brott som begåtts innan lagen om brottsofferavgift trädde i kraft.