Hyppää sisältöön

Rikosuhrimaksun aiheeton määrääminen

Diaarinumero: OKV/1986/30/2022
Antopäivä: 27.9.2022
Ratkaisija: apulaisoikeuskanslerin sijainen
Kohde: yleinen tuomioistuin
Toimenpide: käsitys

Apulaisoikeuskanslerin sijainen kiinnitti käräjätuomarin huomiota huolellisuuteen ja tarkkuuteen rikosuhrimaksun määräämistä koskevien säännösten noudattamisessa.

Käräjätuomari oli määrännyt vastaajalle rikosuhrimaksun, vaikka vastaaja oli tuomittu ennen rikosuhrimaksusta annetun lain voimaantuloa tehdyistä rikoksista.