Hoppa till innehåll

Påförande av brottsofferavgift utan grund

Diarienummer: OKV/1848/30/2022
Givet: 27.9.2022
Beslutsfattare: biträdande justitiekanslerns ställföreträdare
Föremål för ärendet: allmänna domstolar
Åtgärd: uppfattning

Biträdande justitiekanslerns ställföreträdare uppmärksammade en tingsdomare på vikten av att bestämmelserna om påförande av brottsofferavgift iakttas omsorgsfullt och noggrant.

Tingsdomaren hade påfört svaranden brottsofferavgift trots att svaranden dömts för ett brott som begåtts innan lagen om brottsofferavgift trädde i kraft.