Hoppa till innehåll

Man har rätt att få tjänster på svenska

Diarienummer: OKV/1096/1/2016
Givet: 24.11.2016
Föremål för ärendet: socialvård och socialförsäkring
Åtgärd: uppfattning

Biträdande justitiekanslern fäste Folkpensionsanstaltens (FPA) uppmärksamhet vid skyldigheten att betjäna svenskspråkiga kunder på deras modersmål.

FPA medgav att en svenskspråkig kund inte hade kunnat betjänas så att hon skulle ha kunnat sköta det egna ärendet på sitt modersmål. FPA meddelade att dess målsättning var att öka antalet anställda som behärskar svenska vid det ifrågavarande kontoret och gå igenom förfaringssätten vid skötseln av den svenskspråkiga servicen.