Hoppa till innehåll

Justitiekanslerns utlåtande om Ålandsarbetsgruppens betänkande med förslag till lag om ändring av självstyrelselagen

Diarienummer: OKV/264/21/2024
Givet: 8.3.2024
Beslutsfattare: justitiekansler
Föremål för ärendet: statsrådet eller ministerierna
Åtgärd: utlåtande

Justitiekanslern gav ett utlåtande om Ålandsarbetsgruppens betänkande med förslag till lag om ändring av självstyrelselagen. 

I utkastet till regeringsproposition föreslås att landskapets lagstiftningsbehörighet skulle utvidgas så att den skulle omfatta administrativa ingrepp i den personliga friheten. Justitiekanslern konstaterade, att frågan i sista hand är rättspolitisk och dess avgörande hör till riksdagen och lagtinget. Han fäste dock uppmärksamhet på att utvidgandet av lagstiftningsbehörigheten verkar vara ett ganska grovt instrument i förhållande till det problem som enligt utkastet ska avgöras. Problemet är enligt utkastet att rättslig grund för vidtagandet av administrativa ingrepp i den personliga friheten saknas inom Ålands hälso- och sjukvård.

I utkastet föreslås även ändringar till 30 § i självstyrelselagen som avser förvaltningsbehörighet i landskapet. Syftet med ändringarna är att de åländska myndigheterna skulle sköta uppgifter gällande smittsamma sjukdomar och hälso- och sjukvård i den omfattning som anges i  överenskommelseförordningen eller enligt vad som föreskrivs genom överenskommelseförordningen. Justitiekanslern fäste uppmärksamhet vid att punkterna verkar förutsätta en giltig överenskommelseförordning. Om en sådan förordning inte var i kraft vid någon tidpunkt, skulle det vara oklart, vilken aktör som sköter uppgifterna i fråga på Åland. I enlighet med 32 § i självstyrelselagen är det dock möjligt att uppsäga överenskommelsen.