Hyppää sisältöön

Oikeuskanslerin lausunto Ahvenanmaa-työryhmän mietinnöstä ja ehdotuksesta laiksi Ahvenanmaan itsehallintolain muuttamisesta

Diaarinumero: OKV/264/21/2024
Antopäivä: 8.3.2024
Ratkaisija: oikeuskansleri
Kohde: valtioneuvosto tai ministeriö
Toimenpide: lausunto

Oikeuskansleri antoi lausunnon Ahvenanmaa-työryhmän mietinnöstä ja ehdotuksesta laiksi Ahvenanmaan itsehallintolain muuttamisesta

Luonnoksessa hallituksen esitykseksi ehdotetaan laajennettavaksi maakunnan lainsäädäntövaltaa siten, että se kattaisi hallinnollisen puuttumisen henkilökohtaiseen vapauteen. Oikeuskansleri totesi asian olevan viime kädessä oikeuspoliittinen ja kuuluvan siten eduskunnan ja maakuntapäivien ratkaistavaksi. Hän kuitenkin kiinnitti huomiota siihen, että lainsäädäntövallan laajentaminen vaikuttaa melko järeältä instrumentilta suhteessa siihen ongelmaan joka luonnoksen mukaan on ratkaistavana. Kyse on siitä, että luonnoksen mukaan Ahvenanmaan terveydenhuollossa ei ole nimenomaista oikeudellista perustaa puuttua hallinnollisesti henkilökohtaiseen vapauteen.

Luonnoksessa esitetään muutoksia myös itsehallintolain 30 §:ään, joka koskee hallintotoimivaltaa maakunnassa. Muutosten tarkoituksena on, että Ahvenanmaan viranomaiset hoitaisivat tartuntatauteihin sekä terveydenhuoltoon liittyviä valtakunnan lainsäädäntövaltaan kuuluvia tehtäviä sopimusasetuksen mukaisessa laajuudessa tai sen mukaan kuin sopimusasetuksella säädetään. Oikeuskansleri kiinnitti huomiota siihen, että ehdotetut säännökset näyttävät edellyttävän sitä, että on olemassa voimassa oleva sopimusasetus. Jos tällaista asetusta ei olisi voimassa jollakin hetkellä, jäisi epäselväksi se, mikä toimija hoitaa ao. tehtäviä Ahvenanmaalla. Itsehallintolain 32 §:n mukaan on kuitenkin mahdollista irtisanoa sopimus.