Hoppa till innehåll

Försummelse av att påföra brottsofferavgift

Diarienummer: OKV/2094/30/2021
Givet: 3.2.2022
Beslutsfattare: biträdande justitiekanslerns ställföreträdare
Föremål för ärendet: allmänna domstolar
Åtgärd: uppfattning

Biträdande justitiekanslerns ställföreträdare uppmärksammade tingsdomaren på vikten av att iaktta bestämmelserna om påförande av brottsofferavgift.

Tingsdomaren hade inte påfört svaranden brottsofferavgift trots att svaranden dömts för brott som delvis begåtts efter ikraftträdandet av lagen om brottsofferavgift och för vilka det föreskrivna strängaste straffet var fängelse.