Hyppää sisältöön

Rikosuhrimaksun määräämättä jättäminen

Diaarinumero: OKV/2094/30/2021
Antopäivä: 3.2.2022
Ratkaisija: apulaisoikeuskanslerin sijainen
Kohde: yleinen tuomioistuin
Toimenpide: käsitys

Apulaisoikeuskanslerin sijainen kiinnitti käräjätuomarin huomiota rikosuhrimaksun määräämistä koskevien säännösten noudattamiseen.

Käräjätuomari oli jättänyt määräämättä vastaajalle rikosuhrimaksun, vaikka vastaaja oli tuomittu osin rikosuhrimaksusta annetun lain voimaantulon jälkeen tehdyistä rikoksista, joista säädetty ankarin rangaistus oli vankeutta.