Hoppa till innehåll

Finlands vapen bör högaktas

Diarienummer: OKV/1714/1/2018
Datum: 12.2.2019
Beslutsfattare: justitiekansler
Föremål för ärendet: statsrådet eller ministerierna
Åtgärd: uppfattning

Justitiekanslern fäste justitieministeriets uppmärksamhet på vapenbeskrivningen i lagen om Finlands vapen och särskilt på tinkturens (färgsättningens) betydelse. Vapnet är ett kännetecken för en självständig stat, varför därtill hör en förväntning på en speciell värdighet.

Justitieministeriet hade som bildtema för presidentvalet år 2018 valt en teckning av Finlands vapen. Klaganden hade fäst sig vid att vapenteckningen till sin färgsättning inte motsvarade vapenbeskrivningen i lagen om Finlands vapen.