Hoppa till innehåll

En myndighets serviceskyldighet

Diarienummer: OKV/949/1/2014
Givet: 2.9.2015
Beslutsfattare: biträdande justitiekansler
Föremål för ärendet: kommunförvaltningen
Åtgärd: uppfattning

En kommun hade underlåtit att besvara klagandens skriftliga förfrågan gällande en överraskande höjning av fastighetsskatten. Kommunen försvarade sitt förfarande med att det både i lokala och riksomfattande medier hade funnits information om saken att skattehöjningen berott på statens och inte på kommunens förfarande.

Biträdande justitiekanslern fäste kommunens uppmärksamhet vid att de serviceprinciper som föreskrivs i grundlagen och förvaltningslagen bör efterföljas. Detta innebär bland annat att till en myndighet riktade sakliga förfrågningar bör besvaras utan ogrundat dröjsmål.