Hoppa till innehåll

Dröjsmål vid behandlingen av begäran om avgörande vid konsumenttvistenämnden

Diarienummer: OKV/265/10/2020
Givet: 30.6.2020
Beslutsfattare: biträdande justitiekansler
Föremål för ärendet: övriga justitieministeriets förvaltningsområde
Åtgärd: uppfattning

Biträdande justitiekanslern uppmärksammade allvarligt konsumenttvistenämnden på att ärendena ska behandlas utan dröjsmål. Klagandens ärende angående givandet av rekommendation till avgörande hade behandlats vid konsumenttvistenämnden i ca två år.

Biträdande justitiekanslern sände sitt beslut även för kännedom till justitieministeriet av vilket han redan tidigare på våren bett en utredning om situationen i konsumenttvistenämnden. Ministeriet bör ge sin utredning senast 1.9.2020.