Hyppää sisältöön

Ratkaisupyynnön käsittelyn viipyminen kuluttajariitalautakunnassa

Diaarinumero: OKV/265/10/2020
Antopäivä: 30.6.2020
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: muu oikeusministeriön hallinnonala
Toimenpide: käsitys

Apulaisoikeuskansleri kiinnitti kuluttajariitalautakunnan vakavaa huomiota asioiden viivytyksettömään käsittelyyn. Kantelijan ratkaisusuosituksen antamista koskeva asia oli ollut kuluttajariitalautakunnan käsiteltävänä noin kaksi vuotta.

Apulaisoikeuskansleri lähetti ratkaisunsa tiedoksi myös oikeusministeriöön, jolta hän oli jo aiemmin keväällä pyytänyt selvitystä kuluttajariitalautakunnan tilanteesta. Ministeriön tulee antaa selvityksensä viimeistään 1.9.2020.