Hoppa till innehåll

Biträdande justitiekanslern Mikko Puumalainen: Miljöministeriet försummade sin skyldighet att lämna in en klimatårsberättelse

Utgivningsdatum 28.1.2020 11.01
Pressmeddelande

Biträdande justitiekanslern Mikko Puumalainen uppmärksammar miljöministeriet på skyldigheten att enligt klimatlagen årligen lämna en klimatårsberättelse till riksdagen.

Enligt biträdande justitiekanslern har miljöministeriet försummat denna skyldighet. Biträdande justitiekanslern har på eget initiativ begärt en utredning av ministeriet i frågan.

Enligt klimatlagen från 2015 ska statsrådet, det vill säga regeringen, varje kalenderår sända riksdagen uppgifter om utsläppsutvecklingen, om hur de mål för minskning av utsläpp som ingår i den klimatpolitiska planen på medellång sikt förverkligats och om de ytterligare åtgärder som krävs för att målen ska uppnås. Miljöministeriet ansvarar för att en klimatårsberättelse sammanställs. Den första klimatårsberättelsen lämnades till riksdagen först i juni 2019.

Enligt miljöministeriet började den första klimatårsberättelsen beredas i slutet av 2018. Ministeriet anser att en årsberättelse inte kunde lämnas innan den klimatpolitiska planen på medellång sikt hade antagits. Enligt ministeriet innehåller lagen inga exakta bestämmelser om när den första årsberättelsen borde ha lämnats. 

Biträdande justitiekanslern ansåg att miljöministeriet i sin utredning inte för fram några juridiskt godtagbara motiveringar till varför de uppgifter som klimatlagen förutsätter inte hade lämnats till riksdagen. En klimatårsberättelse ska lämnas till riksdagen årligen. Lagens centrala syfte är att stärka riksdagens roll och öka medborgarnas och sakkunnigas möjligheter att delta i klimatpolitiken. Klimatårsberättelsen är ett sätt att ge beslutsfattarna mer information och trygga medborgarnas grundlagsenliga rätt att påverka beslut i frågor som gäller den egna livsmiljön.

Ytterligare information

Föredragande: Minna Ruuskanen, äldre justitiekanslerssekreterare, tfn 02951 62545, [email protected]

Gammalt innehåll