Hoppa till innehåll

Barnskyddstjänster måste fås på svenska även i brådskande situationer

Diarienummer: OKV/210/1/2017
Givet: 14.12.2017
Beslutsfattare: biträdande justitiekansler
Föremål för ärendet: socialvård och socialförsäkring
Åtgärd: uppfattning

Biträdande justitiekanslern delgav stadens social- och hälsovårdssektor sin åsikt att barnskyddsklienter har rätt att få tjänster på sitt eget språk, finska eller svenska.

Staden hade i brådskande situationer svårigheter att tillhandahålla barnskyddstjänster på svenska dygnet runt. Till övriga delar klarade man av att tillhandahålla tjänster på svenska. Staden hänvisade till svårigheter att rekrytera arbetstagare som behärskar svenska och det låga antalet svenskspråkiga klienter.

Enligt biträdande justitiekanslern är användningen av eget språk, finska eller svenska, en subjektiv rättighet som myndigheterna ska se till att tryggas. Myndigheterna ska därför organisera sin verksamhet så att de språkliga rättigheterna förverkligas så fullt ut som möjligt i alla situationer.