Hoppa till innehåll

Ansökan om föräldrapenning ska behandlas utan ogrundat dröjsmål

Diarienummer: OKV/420/1/2017
Givet: 5.6.2017
Beslutsfattare: biträdande justitiekanslerns ställföreträdare
Föremål för ärendet: socialvård och socialförsäkring
Åtgärd: uppfattning

Biträdande justitiekanslerns ställföreträdare uppmärksammade FPA på skyldigheten att behandla ärenden utan ogrundat dröjsmål.

Behandlingen av klagandens ansökan hade räckt ca sex månader hos FPA trots att den genomsnittliga behandlingstiden för ärendegruppen var ca 2,5 månader. Den sex månader långa behandlingstiden innefattade en tidsperiod på tre månader då några åtgärder inte hade vidtagits i ärendet. Biträdande justitiekanslerns ställföreträdare ansåg att det hade uppkommit ett ogrundat dröjsmål vid behandlingen av ärendet.