Hoppa till innehåll

Ändringsansökan borde ha behandlats utan dröjsmål

Diarienummer: OKV/1252/1/2016
Givet: 28.6.2017
Beslutsfattare: biträdande justitiekanslerns ställföreträdare
Föremål för ärendet: förvaltningsdomstolarna
Åtgärd: uppfattning

Biträdande justitiekanslerns ställföreträdare fäste förvaltningsdomstolens uppmärksamhet vid behandlingstiden för besvärsärenden och partens rätt att få en uppskattning av ärendets behandlingstid.

Behandlingen av klagandes besvär vid förvaltningsdomstolen hade tagit 20,5 månader. Handläggningstiden var avsevärt längre än i motsvarande ärenden, och klaganden fick inte heller en uppskattning av ärendets behandlingstid. Biträdande justitiekanslerns ställföreträdare ansåg att det hade uppkommit ett ogrundat dröjsmål vid behandlingen av besväret.