Hyppää sisältöön

Valviran menettely kantelun käsittelyssä

Diaarinumero: OKV/223/10/2024
Antopäivä: 3.5.2024
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: muu viranomainen tai julkista tehtävää hoitava
Toimenpide: käsitys

Apulaisoikeuskansleri kiinnitti Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston (Valvira) huomiota huolellisuuteen kanteluiden käsittelyssä.

Kantelija oli jättänyt 17.9.2022 päivätyn kantelun. Samansisältöinen kantelu oli jätetty myös Etelä-Suomen aluehallintoviraston käsiteltäväksi.

Asian käsittelystä vastannut tarkastaja oli ottanut yhteyttä aluehallintovirastoon. Aluehallintoviraston kanssa ei ollut kuitenkaan sovittu tuolloin asianmukaisesti kantelun käsittelystä aluehallintovirastossa, eikä asiasta ollut ilmoitettu kantelijalle. Valviran vastaanotettua apulaisoikeuskanslerin selvityspyynnön, tarkastaja oli 6.2.2024 tiedustellut uudelleen asian käsittelystä aluehallintovirastossa. Valviran ja Etelä-Suomen aluehallintoviraston edustajat olivat vasta tämän jälkeen päättäneet yhteisessä kokouksessaan, että aluehallintovirasto käsittelee kantelun.

Apulaisoikeuskansleri katsoi, ettei kantelija ollut saanut kyseisen menettelyn vuoksi kanteluaan käsitellyksi ilman aiheetonta viivytystä.