Hyppää sisältöön

Terveydenhuoltoa koskevan kantelun pitkä käsittelyaika

Diaarinumero: OKV/1461/10/2023
Antopäivä: 28.5.2024
Ratkaisija: apulaisoikeuskanslerin sijainen
Kohde: muu valtiovarainministeriön hallinnonala
Toimenpide: käsitys

Apulaisoikeuskanslerin sijainen kiinnitti Etelä-Suomen aluehallintoviraston huomiota terveydenhuoltoa koskevien kanteluiden viivytyksettömään käsittelyyn.

Kantelijan aluehallintovirastolle tekemän kantelun käsittely oli kestänyt runsaat kaksi vuotta. Apulaisoikeuskanslerin sijaisen mukaan terveydenhuollon kanteluiden käsittelyaikoihin olivat vaikuttaneet myös sellaiset asiat, joihin aluehallintovirasto ei ole voinut vaikuttaa. Virasto oli ryhtynyt toimenpiteisiin kanteluasioiden ruuhkan purkamiseksi.

Apulaisoikeuskanslerin sijainen oli jo alkuvuodesta 2024 ratkaissut kaksi vastaavanlaista kanteluasiaa (OKV/196/10/2023 ja OKV/242/10/2024). Aluehallintoviraston tuolloin suunnittelemien toimenpiteiden vaikutukset eivät vielä niitä ratkaistaessa olleet nähtävissä, joten hän pyysi tuolloin aluehallintovirastoa toimittamaan 17.6.2024 mennessä tietoja terveydenhuollon kanteluasioiden käsittelyaikojen kehityksestä.