Hyppää sisältöön

Terveydenhuoltoa koskevan kantelun pitkä käsittelyaika

Diaarinumero: OKV/196/10/2023
Antopäivä: 7.2.2024
Ratkaisija: apulaisoikeuskanslerin sijainen
Kohde: muu valtiovarainministeriön hallinnonala
Toimenpide: käsitys

Apulaisoikeuskanslerin sijainen kiinnitti Etelä-Suomen aluehallintoviraston huomiota terveydenhuoltoa koskevien kanteluiden viivytyksettömään käsittelyyn.

Kantelijan terveydenhuoltoa koskevan kantelun käsittely oli kokonaisuudessaan kestänyt lähes kolme vuotta. Kantelijan kantelu oli ollut vireillä Etelä-Suomen aluehallintovirastossa yli kaksi vuotta, minkä jälkeen se oli siirretty valtakunnallisen ruuhkanpurun käsiteltäväksi. Kantelun käsittelyaika oli ollut jo tuolloin kohtuuttoman pitkä etenkin kysymyksessä olevan asiaryhmän asiassa.

Aluehallintovirasto on ilmoittanut ryhtyneensä toimiin ruuhkan purkamiseksi, mutta toimenpiteiden vaikutukset eivät vielä olleet nähtävissä asiassa käytettävissä olleesta selvityksestä. Tämän vuoksi apulaisoikeuskanslerin sijainen pyysi Etelä-Suomen aluehallintovirastoa toimittamaan 17.6.2024 mennessä tietoja terveydenhuollon kanteluiden käsittelyaikojen kehittymisestä.