Hyppää sisältöön

Terveydenhuoltoa koskevan kantelun pitkä käsittelyaika

Diaarinumero: OKV/242/10/2023
Antopäivä: 7.2.2024
Ratkaisija: apulaisoikeuskanslerin sijainen
Kohde: muu valtiovarainministeriön hallinnonala
Toimenpide: käsitys

Apulaisoikeuskanslerin sijainen kiinnitti Etelä-Suomen aluehallintoviraston huomiota terveydenhuoltoa koskevien kanteluiden viivytyksettömään käsittelyyn.

Kantelijan terveydenhuoltoa koskevan kantelun käsittely oli kestänyt lähes kaksi vuotta, mikä on kantelijan kannalta kohtuuttoman pitkä käsittelyaika etenkin kysymyksessä olevan asiaryhmän asiassa. 

Aluehallintovirasto on ilmoittanut ryhtyneensä toimiin ruuhkan purkamiseksi, mutta toimenpiteiden vaikutukset eivät vielä olleet nähtävissä asiassa käytettävissä olleesta selvityksestä. Tämän vuoksi apulaisoikeuskanslerin sijainen pyysi toiseen vastaavaan kanteluun (OKV/196/10/2023) antamassaan päätöksessä Etelä-Suomen aluehallintovirastoa toimittamaan 17.6.2024 mennessä tietoja terveydenhuollon kanteluiden käsittelyaikojen kehittymisestä.