Hyppää sisältöön

Syyteharkinta on suoritettava ilman aiheetonta viivytystä

Diaarinumero: OKV/719/1/2016 OKV/811/1/2016
Antopäivä: 17.10.2016
Ratkaisija: apulaisoikeuskanslerin sijainen
Kohde: syyttäjä
Toimenpide: käsitys

Apulaisoikeuskanslerin sijainen saattoi syyttäjänviraston ja Valtakunnansyyttäjänviraston tietoon näkemyksensä siitä, että syyteharkinta on suoritettava ilman aiheetonta viivytystä.

Apulaisoikeuskanslerin tutkimassa tapauksessa syyteharkinta oli kestänyt pitkälti yli kaksi vuotta ja sitä ei ollut vielä saatettu loppuun. Selvityksen mukaan syyttäjänvirastossa asia oli jouduttu siirtämään kahteen kertaan syyttäjältä toiselle, ja lisäksi syyttäjä oli kaksi kertaa pyytänyt poliisia toimittamaan asiassa lisätutkinnan. Asian käsittely oli siirretty Valtakunnansyyttäjänvirastolle, kun syyteharkinta oli kestänyt hieman yli kaksi vuotta.

Lausunnossaan valtakunnansyyttäjä myönsi, että syyteharkinta oli kestänyt epätavallisen pitkään. Apulaisoikeuskanslerin sijainen yhtyi näkemykseen ja katsoi tiettyjen seikkojen viittaavan siihen, että syyteharkintaa ei olisi tehty ilman aiheetonta viivytystä. Hankitun selvityksen perusteella hän toisaalta arvioi, että syyteharkinnan pitkittyminen oli tietyiltä osin ollut ymmärrettävää.

Apulaisoikeuskanslerin sijainen kiinnitti erityisesti huomiota siihen, että syyteharkinnan aikana oli varsin pitkiä ajanjaksoja, jolloin käsittely ei edes olisi voinut edetä, koska asiaa ei ollut jaettu kenellekään syyttäjälle tai asia oli vain odottanut siirtämistä syyttäjänvirastosta Valtakunnansyyttäjänvirastoon. Apulaisoikeuskanslerin sijainen korosti, että viranomaisten resurssipula ei ole hyväksyttävä peruste asioiden käsittelyn viivästymiselle. Viranomaisten ja virkamiesten tehtävänä on kaikissa tapauksissa hoitaa niille kuuluvat lakisääteiset tehtävät.