Hyppää sisältöön

Kanteluasiat olisi tullut käsitellä viipymättä

Diaarinumero: OKV/1004/1/2017 OKV/1106/1/2017 OKV/1125/1/2017
Antopäivä: 19.10.2017
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: muu sisäministeriön hallinnonala
Toimenpide: käsitys

Apulaisoikeuskansleri kiinnitti kahden aluehallintoviraston huomiota velvollisuuteen käsitellä kanteluasiat ilman aiheetonta viivytystä.

Ensimmäisessä tapauksessa kaupungin lastensuojelun toimintaa koskevan kantelun käsittely oli kestänyt aluehallintovirastossa noin 10,5 kuukautta. Toisessa tapauksessa kaupungin vammaispalveluyksikön toiminnasta tehtyjen kantelujen käsittely oli kestänyt yli 18 kuukautta. Aluehallintoviraston tavoiteaika kanteluiden käsittelylle on kahdeksan kuukautta. Tapauksissa ei ilmennyt, että kysymys olisi ollut erityisen laajoista tai monimutkaisista asioista. Apulaisoikeuskansleri totesi, että kantelujen käsittely oli viivästynyt aiheettomasti.

Aluehallintovirastot vetosivat tehtäviensä ja voimavarojensa väliseen epäsuhtaan viipymisiä selittävänä tekijänä. Apulaisoikeuskanslerin mukaan viipymisiä ei kuitenkaan voi perustella sillä, että virastojen voimavarat ovat liian vähäiset tehtäviin nähden.

Yhdessä kantelussa ilmeni myös, että joihinkin kantelijan yhteydenottoihin ei ilmeisesti ollut vastattu. Sen vuoksi apulaisoikeuskansleri kiinnitti kyseisen aluehallintoviraston huomiota velvollisuuteen noudattaa hallintolain neuvontaa koskevaa säännöstä.