Hyppää sisältöön

Esitutkintapäätöksen tekemisen viivästyminen ja päätökseen sisältyneet virheelliset tiedot

Diaarinumero: OKV/1206/70/2022
Antopäivä: 6.2.2023
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: poliisi
Toimenpide: huomautus

Apulaisoikeuskansleri antoi omana aloitteenaan tutkimassaan asiassa Pohjanmaan poliisilaitoksen tutkinnanjohtajalle huomautuksen esitutkintapäätöksen tekemisen viivästymisestä ja kyseiseen päätökseen sisältyneistä virheellisistä tiedoista.

Tutkinnanjohtaja oli epäiltyä tuomarin virkarikosta koskevassa asiassa arvioinut, täyttikö tuomarin menettely virkavelvollisuuden rikkomisen tunnusmerkistön. Tutkinnanjohtaja oli tehnyt päätöksen olla aloittamatta esitutkintaa, koska asiassa ei ollut syytä epäillä rikosta. Syyteoikeus virkavelvollisuuden rikkomisesta oli kuitenkin ollut jo päätöksen tekohetkellä vanhentunut.

Syyteoikeus oli vanhentunut noin viisi ja puoli kuukautta sen jälkeen, kun tutkintapyyntö oli saapunut poliisille. Apulaisoikeuskansleri totesi, ettei asiassa ilmennyt oikeudellisesti hyväksyttäviä syitä sille, että tutkinnanjohtaja oli tehnyt esitutkintapäätöksen vasta syyteoikeuden vanhentumisen jälkeen. 

Syyteoikeuden vanhentumisen huomiotta jättämisen seurauksena esitutkintapäätöksessä oli harhaanjohtavasti ilmoitettu asianomistajalla olleen oikeus itse nostaa syyte asiassa. Päätöksessä oli lisäksi virheellisesti ilmoitettu, että asiassa olisi ollut mahdollista kääntyä paikallissyyttäjän puoleen ja että kyseinen syyttäjä olisi lain mukaan voinut määrätä esitutkinnan aloittamisesta. Toimivaltainen syyttäjä tuomareiden tekemiksi epäiltyjä virkarikoksia koskevissa asioissa on oikeuskansleri tai eduskunnan oikeusasiamies.