Yhteystiedot

Postiosoite

PL 20, 00023 Valtioneuvosto

Käyntiosoite

Snellmaninkatu 1 A, Helsinki

Käyntiosoitteeseen ei voi tuoda kanteluita. Kantelun voi henkilökohtaisesti jättää valtioneuvoston jakelukeskukseen osoitteessa Ritarikatu 2 B, 00170 Helsinki.

Puhelin

0295 16001 (Valtioneuvoston vaihde)

Faksi

09 1602 3975

Sähköpostiosoitteet

[email protected]

Oikeuskanslerinviraston johto

  • Oikeuskansleri Tuomas Pöysti
  • Apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalainen
  • Kansliapäällikkö Tuula Majuri

Osastopäälliköt

  • Valtioneuvostoasiain osasto: Maija Salo
  • Oikeusvalvontaosasto: Petri Martikainen
  • Hallintoyksikkö: Tuula Majuri

Kirjaamo

Asiakaspalvelu puh. 0295 162 902

Sähköposti: [email protected] 

Kantelukirjoitukset lähetetään kirjaamoon kantelulomakkeella tai kirjaamon sähköpostiosoitteeseen. Voit myös käyttää valtioneuvoston turvapostia suojatun sähköpostin lähettämiseen. Lue lisää turvapostin käyttämisestä (turvaviesti.gov.fi).

Viestintä

Sähköpostiosoite: [email protected]

Puhelin: 0295 162 526

Viestinnän sähköpostiosoitteeseen lähetettyjä viestejä ei käsitellä kantelukirjoituksina, vaan viestintää koskevana palautteena.

Laskutusosoite

Oikeuskanslerinvirasto käsittelee ja arkistoi ostolaskunsa vain verkkolaskuina.

Oikeuskanslerinviraston verkkolaskuosoite:

  • OVT-tunnus: 003702459755002
  • Oikeuskanslerinviraston Y-tunnus: 0245975-5
  • Verkkolaskuoperaattori: OpusCapita Solutions Oy
  • Operaattorivälittäjätunnus: E204503