Villkorligt fängelsestraff

Prövotid

När ett villkorligt fängelsestraff döms ut skjuts verkställigheten av straffet upp för en prövotid. Prövotiden är 1–3 år. Prövotiden börjar löpa från det att domen avkunnas eller meddelas.

En domstol kan bestämma att det villkorliga fängelsestraffet ska verkställas om den dömda gör sig skyldig till ett brott som ger ett ovillkorligt fängelsestraff under prövotiden och åtal väcks inom ett år efter att prövotiden löpt ut.

I granskningen av straffdomar kommer det ofta fram fel som gäller prövotidens längd. Det är ett allmänt fel att den tilldömda prövotiden underskrider den fastställda minimilängden.

Samhällstjänst som tilläggspåföljd för villkorligt fängelsestraff

Som tilläggspåföljd för ett villkorligt fängelsestraff på åtta månader eller längre kan det som tilläggspåföljd dömas ut högst 120 timmar samhällstjänst.

Det är ett allmänt fel att samhällstjänstens maximilängd överskrids. Detta verkar bero på den lagändring som trädde i kraft den 1 januari 2020 och där maximibeloppet höjdes från 90 timmar till 120 timmar.