Statistikuppgifter om klagomål från 2020-2023

2020

Klagomål som tagits för närmare bedömning vid laglighetsövervakningen: 2844

Avgjorda klagomålsärenden: 2674

Klagomålsärenden som krävt utredningsåtgärder: 1400

Påföljdsavgöranden i klagomålsärenden: 146

2021

Klagomål som tagits för närmare bedömning vid laglighetsövervakningen: 2304

Avgjorda klagomålsärenden: 2373

Klagomålsärenden som krävt utredningsåtgärder: 1328

Påföljdsavgöranden i klagomålsärenden: 126

2022

Klagomål som tagits för närmare bedömning vid laglighetsövervakningen: 1654

Avgjorda klagomålsärenden: 1862

Klagomålsärenden som krävt utredningsåtgärder: 1046

Påföljdsavgöranden i klagomålsärenden: 170

2023

Klagomål som tagits för närmare bedömning vid laglighetsövervakningen: 1268

Avgjorda klagomålsärenden: 1734

Klagomålsärenden som krävt utredningsåtgärder: 843

Påföljdsavgöranden i klagomålsärenden: 149