Så här fungerar sökningen av avgöranden och utlåtanden 

Använd gärna citattecken i anslutning till sökorden. Text som omges av citattecken bildar ett enda sökord. Om sökorden skrivs skilt för sig, kommer sökningen att behandla varje ord som separata sökord. Sökorden kan skrivas direkt efter varandra eller vara åtskilda med kommatecken.

Du kan trunkera sökordet, dvs. ersätta ett valfritt antal tecken i början eller slutet av sökordet med en asterisk (*). Då beaktar sökningen ordets böjningsformer. Sökord som skrivs utan asterisk söks i den form de är skrivna.

När sökorden skrivs kan sökningen föreslå ett avgörande eller utlåtande vars rubrik eller början av den motsvarar de skrivna orden.

Sökningen letar efter sökord i sammandragen av avgörandena och utlåtandena samt i deras pdf-filer.

Du kan också avgränsa sökningen med hjälp av filter. Dessa filter är Typ, Beslutsfattare, Åtgärd och Föremål för ärendet samt Starttid och Sluttid. Filtren är baserade på metadata för sammandragen av avgörandena och utlåtandena (Datum, Beslutsfattare, Föremål för ärendet och Åtgärd).

Filtren används för att precisera sökningen. Sökresultaten visar endast sådana avgöranden och utlåtanden som motsvarar samtliga filter som valts. Minst ett sökord måste förekomma i avgörandet eller utlåtandet för att det ska synas i sökresultaten.

Ett avgörande kan ha flera åtgärder och föremål för ärendet. I sådana avgöranden kan olika åtgärder gälla olika föremål för ärendet. Vid en sökning efter till exempel anmärkningar till åklagare kan sökresultaten även innehålla avgöranden där t.ex. åklagaren har meddelats en uppfattning och tingsdomaren en anmärkning.

Sökresultaten visas enligt datum från det nyaste till det äldsta.