Granskade domar och ärenden som inletts med anledning av granskade domar 2019-2022

2019

Granskade domar: 8329

Ärenden som inletts med anledning av granskade domar: 81

2020

Granskade domar: 3106

Ärenden som inletts med anledning av granskade domar: 43

2021

Granskade domar: 3930

Ärenden som inletts med anledning av granskade domar: 65

2022

Granskade domar: 4016

Ärenden som inletts med anledning av granskade domar: 88