Brottsofferavgift

Brottsofferavgift är ett sätt att finansiera stödtjänster för brottsutsatta personer. Gärningsmannen åläggs att betala en brottsofferavgift om hen dömts för att brott som kan ge fängelsestraff. Avgiften måste betalas fastän det egentliga straffet inte blir fängelsestraff eller fastän det inte finns något offer för brottet. Avgiftsskyldigheten gäller inte om gärningsmannen är under 18 år när brottet begås.

Även juridiska personer, det vill säga företag eller sammanslutningar, som döms till samfundsbot, är skyldiga att betala brottsofferavgiften.

Det är ett allmänt fel att brottsofferavgiften inte påförts.