Hoppa till innehåll

Utnämningar vid justitiekanslersämbetet

Utgivningsdatum 25.4.2024 13.31 | Publicerad på svenska 25.4.2024 kl. 13.33
Pressmeddelande

Petri Martikainen fortsätter som ställföreträdare för biträdande justitiekanslern. Republikens president har förordnat referendarieråd såsom avdelningschef, juris licentiat, vicehäradshövding Petri Martikainen till ställföreträdare för biträdande justitiekanslern för tiden 1.5.2024–30.4.2029. Martikainen har varit ställföreträdare för biträdande justitiekanslern sedan 2019. 

Tuula Majuri fortsätter som justitiekanslersämbetets kanslichef för viss tid. Statsrådet har utnämnt juris kandidat, vicehäradshövding Tuula Majuri till ett tjänsteförhållande för viss tid som kanslichef för justitiekanslersämbetet för tiden 1.5.2024–30.4.2029. Majuri har innehaft befattningen som kanslichef vid ämbetsverket sedan 2019.