Hoppa till innehåll

Tingsdomare åtalas för brott mot tjänstehemlighet av oaktsamhet

Utgivningsdatum 24.9.2018 9.43
Pressmeddelande

Biträdande justitiekansler Mikko Puumalainen har beslutat om väckande av åtal mot en tingsdomare i Helsingfors tingsrätt för brott mot tjänstehemlighet av oaktsamhet.

Tingsdomaren misstänkts ha gjort sig skyldig till brott när domaren av oaktsamhet beslöt att till media sänds ett sådant exemplar av domen som innefattade målsägandes namn som var sekretessbelagda.

Det var i fallet frågan om ett omfattande brottmål angående olovlig observation som behandlades i Helsingfors tingsrätt. Flera journalister hade på förhand bett om att få domen i ärendet. Domen gavs i februari 2017.

Tingsdomarens förfarande behandlades av biträdande justitiekanslern efter att polisen meddelat om brottsanmälan i saken. Enligt grundlagen fattar justitiekanslern eller riksdagens justitieombudsman beslut om väckande av åtal mot en domare för lagstridigt förfarande i en ämbetsåtgärd. Biträdande justitiekanslern har bett riksåklagaren vidta åtgärder för att väcka åtal.

Biträdande justitiekanslerns avgörande och övriga handlingar är tills vidare sekretessbelagda. Om ärendets offentlighet beslutas när rättegångsbehandlingen inleds.

Ytterligare information

Föredragande, äldre justitiekanslerssekreterare Pekka Liesivuori, tel. 0295 162 538, fö[email protected]

Gammalt innehåll